18-20 de Novembre 2019.
Proposta de reobrir l’arxiu de La Porta i generar diverses pràctiques entorn de les seves latències. L’exercici girarà al voltant de la trobada entre diferents visions que vénen de l’arxivística, el realisme especulatiu, els llenguatges documentals o l’edició gràfica, tot a través del filtre del llenguatge coreogràfic. La trobada tindrà lloc entre persones que han estat vinculades amb La Porta i La Poderosa i artistes de diverses disciplines. En aquest cas, el material de l’arxiu es converteix en disparador de situacions per compartir, i també crea nous territoris que se sobreposen a allò que segueix passant.
La Porta és un espai per a la dansa i els seus contaminants que va existir a Barcelona des del 1992 a finals del 2012/principis del 2013.

A la seva web, encara en actiu, diuen:
La Porta treballa per potenciar l'evolució de la creació contemporània al voltant del cos i l'adequada emissió-recepció tant de les obres com dels processos i el coneixement que es genera en aquest tipus de pràctiques.

La Porta desenvolupa dispositius, proposa espais de trobada, marcs relacionals i prototips, noves maneres d'entendre la producció, difusió i gestió de la cultura on el creador ocupa un lloc central.
WEB LA PORTA